illusztrációs fotó

Úgy gondolom, köztudott, hogy a fejlett országokban mindenütt a világon a társadalom legmegbecsültebb, és egyben legsikeresebb emberei közé a vállalkozók tartoznak...

Ő?k azok, akik széleskörű tudásukkal és ötletgazdagságukkal képesek arra hogy üzleti vállalkozásokba kezdjenek, azokat sikeresen működtessék, és ezzel maguk és környezetük számára jólétet, az alkalmazottaik számára pedig munkát, és megélhetési lehetőséget biztosítsanak. Az ehhez szükséges tudást azonban speciális, széleskörű, céltudatos felkészülés nélkül megszerezni nem lehet...

Szlovákiában középiskolai szinten a múltban egyedül a kereskedelmi akadémiák foglalkoztak gazdasági irányzatú oktatással, ami viszont csupán alkalmazotti beosztásra képesít, ami a jövő szempontjából, amikor az adminisztratív munkát számítógépek végzik, teljesen elégtelen. A vállalkozói szakközépiskola ennek a hiánynak a pótlására hivatott. Célja tehát olyan széleskörű, a modern világban hibátlanul működni képes vállalkozói felkészítést biztosítani, amelynek segítségével a fiatal olyan képességekre tesz szert, amelyekkel képes a saját vállalkozását megtervezni, sikeresen működtetni, és ezzel saját, és családja létbiztonságát megoldani. Így mások akaratától függetlenül, a saját életcéljainak megfelelően képes élni.

palyavalasztas 01Ezért a vállalkozói szakközépiskola, ha megfelelő, modern tartalommal működik, mindenütt a világon az egyik legkeresettebb iskolatípus. Szakmai profilja a kereskedelmi akadémiákkal éppen ellentétes. Míg a kereskedelmi akadémia csak a vállalati adminisztráció elvégzésére képesít alkalmazotti szinten, addig a vállalkozói szakközépiskola ezen felül még azoknak a speciális ismereteknek a megszerzését is lehetővé teszi, amelyek segítségével a vállalkozó önálló munkaadóvá válik. Ezzel pedig függetlenítheti magát a munkanélküliség rémétől, hiszen sorsát önállóan képes megszervezni és irányítani. Ezt pedig azoknak a tantárgyaknak nagy óraszámban történő oktatása teszi lehetővé, amelyeket önálló tantárgyként egyetlen más szakközépiskolán sem tanítanak. Ilyenek pl.: Vállalkozástan, Vállalkozói elemzések, Menedzselés, Vállalkozói kommunikáció, Marketing, Vállalkozói tanácsadás, Gazdaságtan és vállalatvezetés, Szolgáltatások az idegenforgalomban, Idegenforgalmi geográfia. Persze ezen kívül oktatunk még gazdasági számtant, gazdasági földrajzot, jogi ismereteket, könyvelést, adminisztrációt és levelezést, stb. is, és tanulmányi programunkban kiemelt helyet biztosítunk az angol és német nyelvek oktatásának (az egyikből érettségi vizsgát is kell tenni). Nagy figyelmet szentelünk a matematikaoktatásnak is azért, hogy végzőseinknek biztosítsuk úgy a belföldi, mint a külföldi egyetemeken való továbbtanulás lehetőségét is.Copyright © 2006-2024 Magyar Tannyelvű Magán-Szakközépiskola. Minden jog fenntartva.

Az oldal Firefox-ra optimalizált. Készítette: G-Kreativ Kapcsolat: Admin