szechenyi logoSzéchenyi István születésének 225. évfordulójáról emlékeztünk meg az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesülettel együtt 2016. november 15-én. Erre az eseményre nemcsak az évforduló, hanem a Magyar Szórvány Napja is alkalmat kínált, hiszen az egész Kárpát-medence magyarsága Bethlen Gábor születésének és elhalálozásának napján, azaz november 15-én kiemelt fontosságot biztosít nekünk, szórványmagyaroknak.

A megemlékezés első részében Paulisz Boldizsár alapító úr köszöntötte a megjelent vendégeket. Ezután felkérte a Széchenyi Társaság képviselőit előadásaik megtartására. Dr. Rubovszky András, a Széchenyi Társaság főtitkára Mit tanuljunk Széchenyitől? címmel tartott értékes előadást számunkra. Az előadásában kiemelte a címbe foglalt jelmondatot, mely egyébként Széchenyi: Hitel című művében jelent meg. (Ez az idézet került fel az emlékmű táblájára is). DSCF7177Ezután Dr. Cserháti László, a Széchenyi Társaság alelnöke a legnagyobb magyarról, mint a testnevelés apostoláról tartott érdekes előadást, melyből megtudhattuk, hogy Széchenyi rendszeresen edzette testét, kiválóan úszott, nagy volt a teherbírása a futás és gyaloglás terén is, sőt nagyon jól evezett. Az első magyar evezős egyesületet róla nevezték el. Azt is kevesen tudták, hogy a magyar evezős sport megalapítása gróf Széchenyi István nevéhez fűződik. A két előadás után az ünnepség a leleplezésre váró emlékmű előtt folytatódott, ahol Hajtman Béla igazgató úr üdvözölte a vendégeket: a Széchenyi Társaság említett előadóit, továbbá Buday Miklóst, a Széchenyi Alapítvány elnökét, Dr. Molnár Imrét, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatóját, Pogány Erzsébetet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatóját és helyettesét Losonszky Margitot, a négy Zobor vidéki község: Alsóbodok, Kolon, Nyitracsehi és Pográny polgármestereit, valamint a társadalmi és kulturális szervezetek képviselőit, küldöttjeit. A Nagykérről származó Száraz Márk és Dojcsan Krisztína klarinétjátéka után Bezányi Orsolya elénekelte az Elindultam szép hazámból kezdetű népdalt, majd dr. Rubovszky András, dr. Cserháti László, Paulisz Boldizsár és Hajtman Béla leleplezték az emléművet. Ezután ismét a mi diáklányunk, a 2. osztályos Sádovsky Veronika vette át a szót, aki Széchenyi életszemléletét ismertette Zilahi Zoltán írása alapján. A megemlékezés a koszorúzással és nemzeti imádságunk eléneklésével zárult.

Az emlékmű készítője és kivitelezője Paulisz Boldizsár. A kör alakú bronz portrét Vetró András, kézdivásárhelyi szobrász készítette, amely dombormű a Széchenyi Társaság ajándéka.

[Képgaléria]

 Copyright © 2006-2018 Magyar Tannyelvű Magán-Szakközépiskola. Minden jog fenntartva.