srac

 

Kettős megemlékezésre került sor Alsóbodokon október 23-án és 26-án

Mindkét esemény az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület által emelt 1956-os emlékművel kapcsolatos. A vasárnapi mise után az alsóbodoki, pogrányi és nyitragesztei katolikus hívek az emlékmű előtt gyűltek össze. A megemlékezés első részében Balázs Mihály papnövendék,az alsóbodoki magán-szakközépiskola hitoktatója, a Petőfi Program ösztöndíjasa lépett a vaskeresztből és a tankok lánctalpaiból összeállított emlékmű elé. Beszédét a szentmisén elhangzott Lukács evangéliumához kapcsolta: „Aki felmagasztalja magát az megaláztatik, aki megalázza magát az felmagasztaltatik.” Beszédét közös imádság zárta.

Őt követte ünnepi beszédével Ladányi Lajos, a Zoboralji Kulturális és Információs Központ igazgatója. Az előadó beszédében többek közt kitért arra, hogy az 1956-os események nemcsak Magyarországot, hanem az akkori Csehszlovákiát is, ezen belül szűkebb régiónkat is érintette.A felvidéki magyar lakosok közül többen szimbolikus tettet vittek véghez annak érdekében, hogy kifejezzék szolidaritásukat a szabadságharc iránt: Párkányban, Losoncon, Rozsnyón és Pozsonyban a magyar tannyelvű iskolákban a diákok gyászszalagot tűztek gallérjukra; a kassai főiskolán pedig egyperces néma csenddel tisztelegtek a forradalom során áldozatul esett magyar diákok emlékére. A legtragikusabb esemény a forradalom idején Felvidéken az volt, amikor 29 losonci fiatal indult el, hogy csatlakozzon a magyar forradalomhoz, hetüket lelőtte a megerősített csehszlovák határőrség, mikor elfogták őket.

     1Azt is elmondta, hogy kevesen tudják, az 1956-os forradalom néhány zoboralji magyar család életébe is félelmet és bánatot hozott. A Kolonból származó Tóth Borbála édesapja és két társa egy hónapot töltött a zselízi börtönben, mert kifejezték rokonszenvüket a forradalom iránt. Ők saját sorsukkal példaként állíthatók elő ezen a napon.

Ezután koszorúzás következett, melyen a helyi társadalmi szervezetek mellett részt vett Balogh Gábor, a Szent György Lovagrend Magisztrátusának tagja. A szervezetek közül a Csemadok, Via Nova ICS és az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület képviseltette magát vezető személyeikkel.

Október 26-án a diákság emlékezett az emlékműnél. Az alsóbodoki alsó tagozatos tanulók, a Pogrányi Alapiskola, valamint az Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola diákjai, tanárai vettek részt a megemlékezésen. A helyi szakközépiskolás diákok közül a koloni Bezányi Orsolya énekelt egy alkalomhoz illő népdalt és a nagycétényi Vaskovics Szebasztián mondott el az ´56-osok emlékére egy költeményt. A szakközépiskola igazgatója, Hajtman Béla ünnepi beszédében a fiatalok helytállását, a pesti srácok bátorságát, az ifjúság szerepét emelte ki, hiszen ők voltak azok, akik elindították a forradalmat. Beszédét követően Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke szólt a fiatalokhoz, s azt is említette, hogy szülei révén sokat hallott a forradalom és szabadságharc eseményeiről. Továbbá szólt a kereszt szimbolikájáról, miszerint az emlékműhöz hasonlatosan eleinte a keresztet Krisztus teste nélkül ábrázolták. A fiatalok részére tanulságképpen Péter első leveléből idézett. Ezt követően megáldotta és megszentelte az emlékművet. A megemlékezést jelenlétével megtisztelte Alsóbodok község polgármestere, Paulisz Marián. A Nyitra Vidéke és Célalap nevében az elnök, Zilizi Zoltán is részt vett a szertartáson. Az oktatási intézmények képviseletében a diákok megkoszorúzták az emlékművet, illetve minden résztvevő elhelyezte az emlékezés gyertyáját és mécsesét.

             Az emlékmű tervezője, alkotója és kivitelezője egyben Paulisz Boldizsár, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület elnöke, de ugyanúgy köszönet jár a segítőknek, támogatóknak, akik önzetlenül, áldozatos munkájukkal részt vettek az ´56-os emlékmű létrejötténél. Ők pedig: Bene Ernő, Bene Mihály, Fehér László, Gyepes Lajos, Gyepes László, Gyepes Pál és Molnár Oszkár.

[Képgaléria]Copyright © 2006-2018 Magyar Tannyelvű Magán-Szakközépiskola. Minden jog fenntartva.