Aktuális...

Nincsenek események

Naptár

Október 2020
H K Sz Cs P Szo V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

A médiából...

mediaklikk hu

IES-video

iesprez hu 168x126

Kisfilm

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Lengyelországban jártunk

Súkromná stredná odborná škola, s vyučovacím jazykom maďarským

Magán Szakközépiskola, Dolné Obdokovce 71 – Alsóbodok

Opatrenia školy pre zákonných zástupcov žiakov kvôli prevencii nákazy COVID-19 /Tento dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR./

Zákonný zástupca:

1., Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

2., Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

3., Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

4., V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

V Dolných Obdokovciach, dňa 16. 09. 2020                                                       Ing. Peter Patay, RŠ

 

+Príloha:

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Vyhlasujem, že žiak ......................................... bytom ............................................, neprejavuje príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Ďalej mi nie je známe, že by žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-19.[1]

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V ................................. dňa ...................

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  
Adresa zákonného zástupcu:  
Telefón zákonného zástupcu:  
Podpis zákonného zástupcu:  

 


[1]pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény.link ora hu1 fnaptarcsengetes

 

 

banner_zobor

 

 TÁMOGATÁS:

 

Ma 2020. október 27., kedd, Szabina napja van.
Holnap Simon és Szimonetta napja lesz.
Gratulálunk!
EJ 1

Ki van jelen

Oldalainkat 26 látogató böngészi

Támogatóink

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rólunk írták

vaol logo5

Rólunk írták

Rólunk írták

Rólunk írták

Képek...

...rólunk, iskolánkról

Iskola P9090178 logo P9090179 logo P9090182 logo P9090184 logo P9090187 logo P9090192 logo P9090200 logo
P9090206 logo P9090209 logo P9090210 logo Kollégium Kollégium P9090214 logo P9090215 logo P9090225 logo
- Foto: Dömötör Ede -
Copyright © 2006-2020 Magyar Tannyelvű Magán-Szakközépiskola. Minden jog fenntartva.

Az oldal Firefox-ra optimalizált. Készítette: G-Kreativ Kapcsolat: Admin